معرفی


 

بی‌تردید پویایی، شادابی و نشاط یکی از مشخصه‌های اصلی فعالیت‌های دانشگاهی به‌شمار می‌رود و بی‌شک تلاش و فعالیت در عرصه دانشگاهی، ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاص خود را می‌طلبد، جامعه دانشگاهی با بهره‌گیری از سه عنصر اصلی استاد، دانشجو و کارمند در راستای تعمیق، توسعه، ترویج و ارتقاء سطح فعالیت‌های اجتماعی و با بهره‌گیری از پتانسیل‌های مادی و معنوی موجود در سازمان، نقش بسزایی در جهت ایجاد ارتباط در زمینه همکاری مؤثر و بهره‌مندی متقابل از پتانسیل نیروی انسانی فرهیخته دانشگاهی دارد.
معاونت پشتيبانی و منابع انسانی دانشگاه در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره‌وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.